Kalite yönetim

Weidemann-Gruppe, bağımsız olarak kontrol edilen kaliteye güvenmektedir.

Şirketimizin tüm altyapı hizmetleri düzenli olarak değerlendirilirek, TÜV tarafından sertifikalandırılmaktadır. Sertifikalandırma yöntemiyle, ilgili standartları karşılamış olduğumuz onaylanır. Bunlar, diğer başka alanların yanı sıra, organizasyonel süreçler, üretim ve hizmet süreçleri, gerekli kaynakların sağlanması ve operasyonel güvenliğin sürdürülmesi ile ilgili konulara yöneliktir.

Kalite politikası

Hizmetlerimizin sabit standarttaki kalitesi, başarılı ticari faaliyetimizin temellerinden birini teşkil etmektedir. Ortaklarımızın memnuniyetini sürekli olarak sağlamak ve kesintisiz şekilde iyileştirmek en önemli ilkelerimiz arasındadır.

Her bir çalışanımız, kişisel performanslarıyla kalite standardımızı korumaya katkıda bulunmaktadır. Tüm çalışanlar, sorumluluk alanlarında geçerli olan kuralları uygulamak, etkinliklerini sürekli izlemek ve bunları en yeni bilgi ve gerekliliklere göre uyarlamakla yükümlüdür. Çalışanlarımızı, devam eden eğitimlerle, hem şirket dahilinde hem de şirket haricinde, kalite bilinciyle hareket etmeleri açısından desteklemekteyiz. Bizim için kalite bilinciyle hareket etmek, aynı zamanda değerli kaynakların verimli ve dikkatli kullanılması demektir.

Kalite hedeflerine ulaşmak ve kalite politikasını uygulamak için gerekli olan tüm araçları sağlamaktayız. Şirket yönetimi, iç denetimler aracılığıyla kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini düzenli olarak kontrol etmektedir.

Çevre politikası

Şirketimizde, çevrenin korunması, kurumsal politikanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Faaliyetlerimizin çevreyi etkilediğinin bilincindeyiz. Bu nedenle ekonomik ve teknik olanaklar çerçevesinde, bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz. Bu, çevresel hususların belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra belirlenmiş olan çevresel hedeflerin yerine getirilmesi ve denetlenmesini gerektirmektedir.

Randımanlı bir hizmet ile çevreye olan duyarlılığı uyumlu bir hale getirmek için, yasal ve resmi düzenlemelere ve çevre ile ilgili diğer çıkarların yanı sıra kendimizin belirlediği çevre koruma istemlerine uymak ve mümkün olduğu kadar bunların da üzerine çıkmak bizim için yerine getirilmesi tabi bir konudur.

Her çalışanımız yönetim sistemimize dahil edilmiştir. Gereksiz çevre kirliliklerinin önlenmesini sağlamak, onların yükümlülüğünü teşkil etmektedir. Çalışanlarımızı, bilgilendirmeler ve eğitimler ile, şirketimiz dahilinde ve haricinde, çevreye duyarlı şekilde hareket etmeleri açısından desteklemekteyiz. Yöneticiler, sorumluluk alanlarında geçerli olan yönetim uygulamalarını hayata geçirmek, etkinliklerini sürekli izlemek ve bunları en yeni bilgi ve gerekliliklere göre uyarlamakla yükümlüdürler.

Bir bakışta tüm avantajlar

  • Yapılandırılmış kalite süreçleri
  • Nitelikli üretim ve hizmet süreçleri
  • Gerekli kaynakların eksiksiz sağlanması
  • İşletme güvenliğinin sürdürülmesi